Historie a současnost

Včelařský spolek v Rajhradě byl založen v roce 1919. Zcela jistě dojdeme k přesvědčení, že za tu dobu se včelaři vlastně ani moc nezměnili. Jen doba poněkud pokročila, generace včelařů se několikrát vyměnily a technická, technologická úroveň vytvářející současnost je o něco dále. Bylo by jen dobře, kdyby bylo na nás včelaře nahlíženo se stejnou úctou, s jakou se díváme my včelaři na naše předchůdce včelaře. Zmíníme se zde o učiteli a včelaři Františku Zavadilovi, který se roku 1863 přestěhoval do Rajhradu, kde bylo učitelské místo spojeno s varhanictvím v kostele. V té době byl v Rajhradě jediným včelařem. Příteli Zavadilovi se podařilo získat pro včelaření několik sousedů. V roce 1889 už chovalo 15 rajhradských včelařů více než 150 včelstev. První zmínka o Rajhradu je zdokumentována z přihlášky ze dne 25. prosince 1919 jelikož seznamy obcí byly zaslány zemskému spolku a Hasičské pojišťovně v Praze. Příspěvek na každého člena stanoven na 20 haléřů. Přihlášky byly odeslány z obce Rajhradu a Opatovice, která byla samostatnou organizací. Nesmíme take zapomenout na včelaření v Rajhradském klášteře, kde byl opat Benedikt Korčian, který včelařil v polostojanech a kde se vyráběl znamenitý medový likér. Tvůrcem tohoto likéru byl klášterní kuchař Adler. Přítel Adler byl také prvním předsedou našeho spolku a místopředsedou byl přítel Fabián Štětka. Opatovický spolek byl pro nedostatek členů zrušen roce 1922 a spojen s rajhradským spolkem. Rovněž v obci Syrovice byla zřízena samostatná místní skupina a v roce 1951 byl spolek vymazán a spojen s rajhradským. V roce 1941 se naše organizace začala jmenovat ”Včelařský spolek pro Rajhrad a okolí”. Združovala Rajhrad, Holasice, Popovice, Loučku, Rebešovice, Opatovice, Modřice, Syrovice. Našimi členy byl I řád benediktínů a řádové sestry Těšitelky. Tito lidé spolu s příslušníky učitelského stavu rozšiřovali mezi prostým lidem na moravském venkově tzv. Rozumové včelařství. .Rovněž v rajhradském klášteře najdeme sochu sv. Ambrože patrona včelařů. V roce 1953 byly připojeny k naší organizaci obce Sobotovice a Otmarov. Měli jsme 64 včelařů a 754 včelstev. V roce 1964 měla naše organizace 815 včelstev , což je nejvíce v historii včelařství Rajhradu. Kočovným způsobem včelaření se zabývalo 26 včelařů s 231 včelstvy, kteří se podíleli na opylování plodin. Včelařilo se v úlech: Budečáky, Pětiletky, Moravský stojan, Univerzály a Samodělné, převážně na rámkové míře 39x24 nebo 40x17. Současný spolek združuje včelaře z deseti obcí. Rozkládá se jižně od Brna po obou březích řeky Svratky v nadmořské výšce 185-235 m.n.m. Je to většinou rovinatá krajina bez luk, pastvin s remízky akátů a jednou 100 ha oborou s listnatým lesem. V některých obcích jsou větší sady meruněk a zbytky lipových alejí. Hlavní snůškou je akátový med, v menší míře z řepky olejky, ovocných stromů, slunečnice, lípy a v některých letech ze Světlice barvířské.